Myclub iv logo ivlogga

Nationaldagsfirande 2019

Inbjuder till

Nationaldagsfirande torsdagen den 6 juni 2019 kl 1600

Föreningen erhöll en svensk fana ur Hans Majestät Konungens hand vid nationaldagsfirandet på Skansen förra året. Av det skälet blir föreningen inbjuden att delta vid kommande firanden. Det är ett bra tillfälle att visa att vi finns.

För detta tillfälle behövs fyra fanförare som även kan vara med vid förövningen på Skansen/Solliden den 5 juni kl 19.30. Anmäl dig till leif.olmeborg@idrottsveteranerna.se

Vi samlas i Kungsträdgården, i nordöstra hörnet av Karl XII:s torg, korsningen Kungsträdgårdsgatan/Arsenalsgatan och marscherar, långt fram i festtåget bakom Livgardets Kamratförening och Fältpiparkår. Vi för svenska fanan och vår föreningsfana till Solliden på Skansen. Fanorna kommer att ingå i den fanborg som flankerar den direktsända tv-sändningen.

När vi kommer upp till Solliden finns reserverade sittplatser i bra läge för de som deltar i festtåget. Då föreningen går långt fram får vi också bland de bästa platserna.

Efter ceremonin på Sollidenscenen och det tv-sända program som genomförs med kända artister och kungafamiljen i publiken, går vi till Lilla Hasselbacken där föreningen bjuder sårade/skadade på något enklare att förtära och en öl eller två att skölja strupen med. Stödmedlemmar inbjuds att delta på egen bekostnad.

För deltagare eftersträvas vårdad klädsel, gärna kavaj, skjorta och slips. Bär också gärna föreningens keps om du har en sådan. Kvinnliga deltagare bär för tillfället lämplig klädsel, gärna folkdräkt.

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att medföra väskor in på Skansen. Dessa kommer att kontrolleras och förvaras på ett avskilt och bevakat område, men inte mot kvittens. Organisationen tar inte ansvar för värdesaker i väskorna.

Endast föranmälda deltagare kommer tillåtas inpassering till Solliden.

Jag hoppas att vi blir många deltagare vid detta första tillfälle och att det kan bli en årligen återkommande föreningstradition.

Välkomna!

Leif Ölmeborg

Ordförande

Anmälan om deltagande skall ske senast den 10 maj

Anmäl dig här

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub