Myclub iv logo ivlogga

Beskrivning av fjällexpedition vinter 2022

Nu är det snart dags för den årliga Påskturen igen!
Under 2021 tvingades vi ställa in turen som skulle blivit den sjätte i rad på grund av den
andra vågen av pandemin. Det var ett mycket tråkigt beslut som tyvärr var det enda möjliga
ansvarsfulla.
Nu tar vi nya tag för 2022 med målsättningen att skida in i Nikkaloukta som hjältar. Planen är
fortsatt att skida mellan Abisko och Nikkaloukta via Kebnekaise fjällstation.
Turen kommer att genomföras tisdag 12 april till tisdag 19 april 2022, varav flera dagar är
röda/klämdagar och helg. Genomförandet kommer att ske genom att vi flyger upp till Kiruna
och tar tåget till Abisko, skidar därefter längs med Kungsleden söderut till Nikkaloukta, tar
bussen till Kiruna och sedan flyger hem.
Vi kommer därmed att skida på turskidor längs med Kungsleden med en beräknad sträcka på
ca 20 km per dag. Vi kommer passera STF-stugor varje dag där vi kommer att kunna
övernatta även om vi också kommer att sova i tält. Att skida på turskidor motsvarar att gå på
en fotmarsch fast är mycket mer skonsamt eftersom många stötar försvinner. Turen kommer
att genomföras som ett team med nybörjare som kommer att få den stöttning som de behöver
och med mer erfarna medlemmar och stödmedlemmar som kokar vatten, sätter upp tält, bär
mat och drar grupputrustning i pulkor. För detta kommer vi att planera in ett bastubad med en
reservdag i slutet. Om vi inte är tillräckligt snabba kommer vi ordna så att vi åker förbi en
eller flera dagsetapper med snöskoter.
Redan nu är det rekordmånga sårade som anmält sitt intresse! Vi har dock fler platser så att så
många som möjligt kan delta!
För att detta ska vara möjligt att genomföra på ett säkert och framför allt givande sätt vill
Idrottsveteranerna binda upp dig som sårad i ett träningsprogram under året innan
genförandet. Vi har alla olika förutsättningar att genomföra Påskturen men genom att träna
tillsammans (men på varsitt håll) kommer våra förutsättningar att genomföra detta förbättras
avsevärt. Vi har under tidigare år sett vilken spännande utveckling de sårade som vågat prova
att delta fått även utan tidigare förkunskaper.
Tanken nu - efter att du läst detta och du visat ditt intresse genom din anmälan - är att du
kontaktar föreningens idrottsansvarige Milad Samadi för att diskutera din utgångspunkt med
hänsyn till dina skador och förutsättningar och att ni tillsammans diskuterar ett möjligt
träningsupplägg för dig. Det kan röra sig om kortare promenader inledningsvis eller kanske
mental träning att åka i väg på en resa tillsammans med andra. Genom anmälan via den länk
som kansliet skickar ut blir det ett första steg för att komma ut i fjällen om drygt fyra månader
tillsammans. Därefter skapar vi ett antal 3-manna chattgrupper på Whatsapp där du
tillsammans med två andra sårade kamrater kan diskutera och bolla träningsfrågor. Vi
kommer också skapa en gemensam grupp med alla deltagare där Milad kan förmedla
gemensam information om träning och turen av intresse för alla. På så vis är tanken att resan
till Påskturen 2022 blir ett delmål i form av träning och att genomförandet av Påskturen 2022
på Kungsleden blir huvudmålet tillsammans med andra kamrater från föreningen.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub