Myclub iv logo ivlogga

Skidvecka i Kläppen

Publicerad 2018-11-28 10:32
Vi har fått förlängd avbokningstid vilket innebär att anmälan kan göras ända fram till nyår. Vill du hänga med? Läs mer nedan.

Vi bor i två stugor med 10 bäddar, men har maximerat antalet till 7/stuga.

Du tar dig själv till Kläppen genom samåkning, nyttjande av allmänna färdmedel eller egen bil. För mer info se www.klappen.se. Föreningen står för resekostnader, skidhyra, liftkort, spårknapp och mat under vistelsen. Maten lagas av oss själva i stugorna. Vi bor i stugorna 562 A och B. Om aktiviteten är fullbokad kontaktar du undertecknad så försöker vi finna en lösning. I år kommer de som inte tidigare deltagit att prioriteras, vilket innebär att någon som tidigare deltagit och fått meddelande om mottagen anmälan kan komma att få stå tillbaka till förmån för någon som inte tidigare deltagit. Detta kommuniceras omedelbart efter att anmälningstiden gått ut vid nyår.

Jag vädjar till var och en som anmäler sig att noga kontrollera att det finns möjlighet att delta. Föreningen har tidigare drabbats av onödiga kostnader då deltagare i sent skede avanmält sig utan laga förfall. Som laga förfall räknas styrkt sjukdom. Vi får tillbaka kostnaden för liftkort och spårknapp, men inte för skidhyra. Det innebär att den som uteblir utan laga förfall och har bokat skidor kommer att avkrävas hyreskostnaden för skidorna.

Anmälda kommer att få detaljinformation några veckor före skidveckan.

Vill du delta hela veckan - anmäl dig här https://member.myclub.se/pub/forms/4994/LzEeNDLJO9/

Vill du delta mån-tors - anmäl dig här https://member.myclub.se/pub/forms/4995/nIv47vVd8R/

Leif Ölmeborg
Md foto 2018 03 20 09 26 16
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub