Myclub iv logo ivlogga

FMM i skytte genomförs 19 till 21 juni på Amf 1 i Berga.

Sårade/skadade medlemmar inbjuds att delta.

Inbjudan kommer med e-post.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub