Myclub iv logo ivlogga

Idrottsveteranerna

Idrottsföreningen för sårade/skadade veteraner


IDROTTSVETERANERNA ÄR EN IDEELL FÖRENING ÖPPEN FÖR ALLA SVENSKA VETERANER SOM BLIVIT SÅRADE ELLER SKADADE INTERNATIONELLT ELLER NATIONELLT OCH SOM VILL UTÖVA FRISKVÅRD / IDROTT.

IDROTTSVETERANERNA VÄLKOMNAR OCKSÅ ALLA SOM VILL ENGAGERA SIG FÖR ATT FRÄMJA SÅRADE OCH SKADADE VETERANERS UTÖVANDE AV FRISKVÅRD / IDROTTANDE.

Föreningens ändamål är att verka för:

  • att sprida kunskap om möjligheterna att delta i av föreningen, Försvarsmakten eller annan organisatör anordnade tävlingar och att sammanhålla föreningens deltagande i sådana tävlingar,
  • att stärka samhörighet och kamratskap mellan sårade/skadade veteraner och med Försvarsmakten,
  • att medverka till att skapa en god rehabilitering för idrottsintresserade sårade/skadade veteraner, samt att stödja deras utveckling inom friskvård och idrott,
  • att för att åstadkomma ovanstående, bilda en insamlingsstiftelse som söker bidrag från tänkbara sponsorer såsom Försvarsmakten, företag, nationella och internationella stiftelser och fonder.

Föreningen ska även bidra till att vårda samhörigheten mellan motsvarande internationella organisationer, bland annat genom att delta i gemensamma utvecklingsmöten.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub