Myclub iv logo ivlogga

Allmän beskrivning

I samverkan med Kamratföreningen Lapplands jägare ges föreningens sårade/skadade möjlighet att genomföra en fjällmarsch. Det finns möjlighet att genomföra den i tre olika alternativ - lång, kort eller dagsetapper.

2023 genomförs marschen preliminärt den 5 till 10 augusti.

Här kan du läsa mer om marschen och vilka etapper den är indelad i - LÄNK

Inbjudan skickas ut med e-post.

Bilder från långa fjällmarschen 2021


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub