Myclub iv logo ivlogga

Allmän beskrivning

Årligen under maj arrangeras en informationsdag för sårade/skadade medlemmar.

Vid arrangemanget informeras om föreningens verksamhet och här finns möjlighet att träffa styrelsen och gamla medlemmar under lättsamma former.

Inbjudan skickas ut med e-post.

Bilder från 2021 (Inställt 2022 på grund av för få anmälningar).

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub