Myclub iv logo ivlogga

Årets fjärde styrelsemöte

Publicerad 2023-12-06 15:47
Img 1665
Årets sista styrelsemöte genomfördes lördagen den 2 december i Enköping.

Ivriga styrelseledamöter i startgroparna.

På plats i konferensrummet, från vänster Lars Fockborn, Ulf Roos, Thomas Torkelsson

Lars-Olof "Hibbe" Corneliusson, Leif Ölmeborg (adjungerad/kansliet)

Per Lindblad och

Anders Jarhult.

via Teams medverkade Milad Samadi och Marcus Dahlberg.

Förutom stående punkter på dagordningen avhandlades:

  • Föreningens kommunikationsstrategi och fortsatt arbete för Defence Position
  • Deltagande i Folk och Försvar rikskonferens 7 till 9 januari, ordförande deltar
  • Veterankonferensen 15 december på MHS Karlberg (Ny veteranstrategi överlämnas till Försvarsmakten från regeringen)
  • Operation Wheels om Waves – Around the World (Op WoW)
  • Ansökan postkodstiftelsen.
  • Individuell coaching – PT online
  • Anders Jarhult förslag om golfrabatt.

Kansliet fick ett antal uppgifter att bereda för att återkomma till styrelsen för beslut. Så fort besluten är tagna kommer information att delges.

Fredrik Wiebe / Kansliet (Bilder Idrottsveteranerna)
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub