Myclub iv logo ivlogga

Kallelse till Höstmöte

Publicerad 2021-10-20 17:20

Kallelse till Höstmöte lördagen den 6 november 2021 kl. 15.30 vid Soldathemmet på Ledningsregementet i Enköping


Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Fastställande av verksamhetsplan med budget för nästa verksamhetsår 6. Fastställande av årsavgift för nästa verksamhetsår 7. Övriga frågor 8. Mötets avslutande Därefter finns möjlighet att äta brickmiddag i matsalen på regementet.

Välkomna! Anmälan om deltagande skall ske senast den 1 november. Du som redan är anmäld till prova på lägret på LedR den 6-7 november behöver inte anmäla dig till höstmötet.


Anmälan till höstmötet sker via denna länk;

MyClub - Medlemsregister

Karianne Esseveld
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub